تماس با ما
آدرس:
گیلان-لاهیجان-خیابان شهدا-کوچه شهدا9(امام هادی) ساختمان مریم- طبقه دوم-انتشارات کتاب های سبز شمال
44158-14348
ایران
تلفن:
42338783
نمابر:
42338783
موبایل:
09371411633
ارسال ایمیل
اختیاری
سایر اطلاعات:

محمد شیدایی

گیلان-لاهیجان-میدان شهدا - خ شهدا - کوچه نهم ( امام هادی) ساختمان مریم - طبقه دوم - انتشارات کتاب های سبز شمال

مدیرعامل: محمد شیدایی 

42338783
42338783
42338783