آخرین محصولات

مجموعه داستانهای قصه های سبز همراه با احیای طرح کتاب خوانی کودک و نوجوان ایران زمین

بزرگترین و بی نظیرترین گنجینه داستان های کودکانه و پندآموز ادبیات جهان است،که در قالب یک مجموعه هفتاد جلدی بوده که هر کدام هفت داستان معروف از ادبیات جهان در آن گنجانده شده است.
هم اکنون سالهاست فرهنگ کتابخوانی در بین خانواده های ایرانی منسوخ گردیده و عوارض این کم لطفی خانواده ها در روند شکل گیری شخصیت فرزندانشان به وضوح مشهود است.

بزرگترین و بی نظیرترین گنجینه داستان های کودکانه و پندآموز ادبیات جهان است،که در قالب یک مجموعه هفتاد جلدی بوده که هر کدام هفت داستان معروف از ادبیات جهان در آن گنجانده شده است.
هم اکنون سالهاست فرهنگ کتابخوانی در بین خانواده های ایرانی منسوخ گردیده و عوارض این کم لطفی خانواده ها در روند شکل گیری شخصیت فرزندانشان به وضوح مشهود است.
متاسفانه با حذف کتابخوانی و عدم شنیدن داستان، کودکان در دنیای مجزای خود را محک نزده و برای دنیا واقعی آماده نیستند.
این طرح ضمن تاکید و هدایت این بخش شکل گیری شخصیت کودکان ، زمانی معین و مداوم برای ایجاد فضای عاطفی بین اعضا خانواده فراهم می نماید . که در وابستگی و حمایت سال های بعد زندگی برای همه اعضاء ضروری می باشد.